Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Michał Szmal

Kancelaria Komornicza, Strażacka 36, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 34 310 18 69 / fax. 34 310 18 69

Sygnatura: KM 656/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2024 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, sala 7, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Joanna Matuszewska, położonej przy , 42-230 Koniecpol, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
Udział 1/6 w prawie własności w kompleksie działek gruntu o nr. ewid. 6778 o pow. 0,1649 ha, 6798 o pow. 0,1042 ha, 6826 o pow. 0,0258 ha i 8539 o pow. 0,1068 ha, które stanowią zorganizowaną całość funkcjonalną i gospodarczą - jeden pas gruntu o przebiegu z północy na południe przecinający dwie z w/w działek rowami melioracyjnymi. W/w działki stanowią łąki trwałe - klasa ŁIV. Działki mają kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości pomiędzy 9 a 12 m. Działki stanowią teren łąk i pastwisk, częściowo podmokły. W/w działki nie posiadają dostępu do żadnej z sieci z sieci infrastruktury technicznej. Również nie posiadają dostęp do drogi publicznej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc.) na rachunek bankowy kancelarii komorniczej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Myszków 86105011681000009213528079 wskazując numer porządkowy wraz z numerami działek gruntu oraz sygnaturę sprawy: KM 656/15. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty.

Suma oszacowania wynosi 768,60 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 512,40 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 76,86 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski 86105011681000009213528079.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Szmal


Kategoriagrunty
Typ działkirolno/leśna
Przeznaczenie gospodarczenieruchomość rolna
Forma własnościprawo własności

Powrót