Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Jakub Mika

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 20, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 733633533 / fax. 324762022

Sygnatura: KM 165/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Jakub Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 20/2 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi "Energo-Eko I" S.A.  przystąpi w dniu 14.06.2024r. o godz. 13:00 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 155 do

P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I

nieruchomości gruntowych, położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Energetyków 32.
Na przedmiot sprzedaży składają się:
- nieruchomość zabudowana budynkiem socjalno-biurowym - działka nr 827/14 o pow. 0.3148 ha, KW GL1J/00033225/3 (grunt oddany w użytkowanie wieczyste),
- nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi – działka nr 910/14 o pow. 1.9513 ha, KW GL1J/00027962/6 (grunt oddany w użytkowanie wieczyste),
- nieruchomość niezabudowana - działka nr 912/14 o pow. 0,4679 ha, KW GL1J/00029187/3 (grunt oddany w użytkowanie wieczyste),
- nieruchomość niezabudowana - działka nr 886/14 o pow. 0,0121 ha, KW GL1J/00044046/4 (grunt oddany w użytkowanie wieczyste).
Nieruchomości stanowią całość funkcjonalną i gospodarczą (objętą łącznym pozwoleniem na budowę).
Zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:
- działka nr 827/14 - 5U – obiekty usługowe, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej oraz obiekty i funkcje biurowe
- działki nr 910/14, 886/14 i 912/14 - 7PU – obiekty produkcyjne i rzemiosła, składy, magazyny, obiekty usługowe oraz w niewielkim fragmencie 35KDW – tereny komunikacji, droga wewnętrzna, zatoki postojowe.
Nieruchomości położone są na terenie poprzemysłowym po zlikwidowanej KWK Moszczenica. Na terenie tym powstała Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o., której udziałowcami są Miasto Jastrzębie Zdrój oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (obecnie w likwidacji). Większość obiektów została wyburzona, a grunty zrekultywowane i przygotowane do procesu inwestycyjnego. Do dzisiaj są one sukcesywnie zagospodarowywane.
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa i produkcyjno-usługowa, w tym Elektrownia Moszczenica. Jest to obszar o wzrastającej atrakcyjności i aktywności inwestycyjnej.
Dla nieruchomości wydano Decyzję nr Ar.7353-76/03/04 z 27.02.2004 r. zmieniającą za zgodą stron decyzję Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój Ar 7353-76/03 z dnia 12.05.2003 o pozwoleniu na adaptację istniejących obiektów budowlanych KWK Moszczenica na zakład produkcji nośników energetycznych systemu „Ragailler” w części dotyczącej zmiany inwestora i udzielającą pozwolenia na kontynuację powyższej adaptacji (pozwolenia nie są przedmiotem sprzedaży).
Pozwolenia udzielono dla inwestora „Energo-Eko I” S.A. dla działek 802/14 i 814/14 (obecnie910/14, 886/14 i 912/14). 

Nieruchomości oszacowane zostały łącznie na sumę 5.018.000,00 zł netto (6.172.140,00 zł brutto). 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 3.763.500,00 zł netto (4.629.105,00 zł brutto).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 617.214,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów: 
- przelewem na rachunek bankowy komornika w ING Banku Śląskim nr  42 1050 1403 1000 0090 3081 7614 (decyduje data uznania na rachunku komornika); 
- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi;
- w gotówce w kasie kancelarii.
Termin oględzin nieruchomości przy udziale komornika wyznaczony zostaje na dzień: 29.05.2024r. od godziny 13:00 do godziny 13:30.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Podane w obwieszczeniu ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Komornik Sądowy

Jakub Mika


Kategoriagrunty
Typ działkipod inwestycję

Powrót