Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1T/00039220/8 i WR1T/00040981/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 czerwca 2024r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 5, odbędzie się pierwszalicytacja nieruchomości należących do dłużnika: Rafał Kłósek i Beaty Kłósek:

 • 1. Nieruchomość położona w Wiązowie przy ul. Polnej 30, w graniach działki 259/11 AM-2 ( o pow. 0,0728ha w tym w klasie gruntu B 0,05ha, a w klasie gruntu RIIIa 0,0228ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 130,90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00039220/8. Budynek mieszkalny na parterze składa się z wiatrołapu, kuchni, salonu z jadalnią, korytarza, łazienki, kotłowni i garażu, a na poddaszu: holu, trzech pokoi, garderoby i łazienki. W dniu oględzin nieruchomość była zamieszkała. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako MN/64 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Suma oszacowania wynosi 799 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 599 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 950,00zł.


  • 2. Nieruchomość położona w Starym Wiązowie przy nr 47b, w graniach działki 139/5 AM-1 ( o pow. 0,2232ha w tym: w klasie gruntu Bi 0,1079ha, a w klasie gruntu RII 0,1153ha) zabudowana budynkiem zakładu produkcyjno - usługowego ( warsztat stolarski) o powierzchni łącznej zabudowy 455,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00040981/0. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, położona jest pośród zabudowań mieszkaniowo-gospodarczych. W pobliżu granic działki przebiega sieć wodociągowa i energetyczna. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią podobne zabudowania mieszkaniowo-gospodarcze. Dojazd do działki możliwy jest przez działkę nr 139/6. Do budynku przylega zadaszona wiata. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów. W dokumencie tym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U/4 – tereny usług. Nieruchomość znajduje się w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej oraz „OW” obserwacji archeologiczne. W dniu oględzin nieruchomość nie była użytkowana.
 • Suma oszacowania wynosi 545 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 125,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 550,00zł.


  Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( data uznania na rachunku komornika) tj. do 11 czerwca 2024 r.

  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

  Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300


  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, podatek VAT obejmuję nieruchomość WR1T/00040981/0.


  Kategoriainne

  Powrót