Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jastrzębiu-Zdroju

Jakub Mika

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 20,  Jastrzębie-Zdrój,   44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 733633533 / fax. 324762022

Sygnatura: KM 602/22


WWW.KOMORNIKMIKA.PL

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Jakub Mika Kancelaria Komornicza nr IV w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 20/2 na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 


od    13.06.2024r. godz. 12:00       do      20.06.2024r. godz. 14:00


na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  odbywać się będzie w formie elektronicznej 


P I E R W S Z A    E-L I C Y T A C J A


udziału dłużnika w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okopowej działki nr 358 i 359, dla której w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju założona została księga wieczysta nr GL1J/00047760/6 stanowiąca własność dłużnika Michała Słodczyk. 
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 240.200,00 zł zaś udział dłużnika w ww nieruchomości na sumę 60 050,00 zł. Cena wywołania udziału w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 45 037,50 zł.
Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 
- założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl chyba, że już konto posiadają;
- przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie;
- złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 6 005,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu przelewem na rachunek bankowy komornika nr  42 1050 1403 1000 0090 3081 7614 (decyduje data uznania na rachunku komornika).
Wraz z rękojmią licytant obowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny 8:00 do 16:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.  Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Komornik Sądowy

Jakub Mika


Kategoriagrunty
Typ działkibudowlana
Powierzchnia [m^2]2173,00
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót