Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe

Oskar Bednarski

Kancelaria Komornicza, Przeworska 4,  Warszawa,   04-382 Warszawa

tel. 22 119 93 37 / fax. 

Sygnatura: Km 181/23OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Oskar Bednarski Kancelaria Komornicza nr XXV w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 181/23 w dniu 27.05.2024, o godzinie 12:00, rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących ruchomości:


Lp.Nazwa ruchomościSuma oszacowaniaCena wywołaniaWysokość najniższego postąpienia
1Keyboard M-audio model Axiom Pro 611 000,00 zł
813,01 zł netto + 23% VAT
750,00 zł*38,00 zł
2monitor marki Dell, 1 dell way500,00 zł
406,50 zł netto + 23% VAT
375,00 zł*19,00 zł
3skrzypce Fishman B2700,00 zł
569,11 zł netto + 23% VAT
525,00 zł*27,00 zł
4Walizka transportowa Peli AIR z pianką3 000,00 zł
2439,02 zł netto + 23% VAT
2 250,00 zł*112,50 zł
5urządzenie elektryczne PCE IP66 IP68 typ/pref. 20342800,00 zł
650,41 zł netto + 23% VAT
600,00 zł*30,00 zł
6Palnik Wodorotlenowy Micro Flame Polisher Model H160A700,00 zł
569,11 zł netto + 23% VAT
525,00 zł*27,00 zł
7Młynek Royal Catering Model Multi Gringer RCMZ-800300,00 zł
243,90 zł netto + 23% VAT
225,00 zł*12,00 zł
8monitor Dell one dell way, model: 2208WFPt300,00 zł
243,90 zł netto + 23% VAT
225,00 zł*12,00 zł
9Monitor Emachines model: EZ1700200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł*8,00 zł
10Aparta FUJIFILM Instax Wide 300300,00 zł
243,90 zł netto + 23% VAT
225,00 zł*12,00 zł
11Kompresor elektryczny XIAOMI Mi Portable Model MJCQB02QJ70,00 zł
56,91 zł netto + 23% VAT
52,50 zł*3,00 zł
12Trąbka elektroniczna Morrison5 000,00 zł
4065,04 zł netto + 23% VAT
3 750,00 zł*188,00 zł
13Kamera Canon XL 1 s, 3CCD1 000,00 zł
813,01 zł netto + 23% VAT
750,00 zł*38,00 zł
14Waga sklepowa NESCO100,00 zł
81,30 zł netto + 23% VAT
75,00 zł*4,00 zł
15Pozostałe ruchomości500,00 zł
406,50 zł netto + 23% VAT
375,00 zł*19,00 zł
16Drukarka HP LaserJet PRO MFP M28w200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł*8,00 zł
17Tablet Lenovo TB-7305F50,00 zł
40,65 zł netto + 23% VAT
37,50 zł*2,00 zł
18Laptop Dell Model Inspirion 1012200,00 zł
162,60 zł netto + 23% VAT
150,00 zł*8,00 zł
19Zestaw kamieni do masażu kamienie bazaltowe 45 sz.150,00 zł
121,95 zł netto + 23% VAT
112,50 zł*6,00 zł
20drut miedziany owinięty na styropianowy wałek56,00 zł
45,53 zł netto + 23% VAT
42,00 zł*3,00 zł
21drut miedziany owinięty na styropianowy walec112,00 zł
91,06 zł netto + 23% VAT
84,00 zł*5,00 zł
22drut miedziany owinięty na styropianową oponę56,00 zł
45,53 zł netto + 23% VAT
42,00 zł*3,00 zł
23Zestaw drutów miedzianych14,00 zł
11,38 zł netto + 23% VAT
10,50 zł*1,00 zł
24zestaw kabli miedzianych14,00 zł
11,38 zł netto + 23% VAT
10,50 zł*1,00 zł

*) cena wywołania zawiera podatek VAT


Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia.

Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 


Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmie, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 17 1020 1026 0000 1502 0405 2361 


Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 867§  2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent  ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości  przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Licytacja zakończy się w dniu 03.06.2024 o godzinie 12:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Graniczna 41, 05-410 Józefów. W dniu 23.05.2024 w godzinach od 16:00 do 17:00Na podstawie art. 8796 § 21 kpc,  jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.  Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.


Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.


Komornik Sądowy

Oskar Bednarski


Pouczenie:

Art. 8795 kpc

§ 1 Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 8671 § 4 nie stosuje się (rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania).

§ 2 Przed przystąpieniem do licytacji licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy ruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej na 5 dni przed terminem licytacji. 

§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do uzupełnienia danych, o których mowa w § 2, lub do złożenia rękojmi. Jeżeli licytant występuje w imieniu innej osoby wzywa się go, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, do przedłożenia utrwalonej w postaci elektronicznej kopii pełnomocnictwa w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Wezwania dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 4. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia  rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. 

§ 5. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi, podania danych lub złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 i 3, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Art. 8796 kpc

§ 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

(...)

§ 21. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

 Art. 8797§ 3 kpc

Wierzyciel lub dłużnik mogą złożyć skargę na udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o najniższej cenie nabycia, o przebiegu przetargu lub o wyłączeniu od udziału w przetargu – w terminie 3 dni od dnia obwieszczenia o udzieleniu przybicia w systemie teleinformatycznym. Skargę można złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile skarżący posiada w tym systemie konto.

Art. 879 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  Za datę zapłaty ceny nabycia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.


Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriasprzęt komputerowy
Rodzajlaptopy
MarkaDell
Stanużywane
Uszkodzonenie
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriasprzęt komputerowy
Uszkodzonenie
Rodzajtablety
MarkaLenovo
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriasprzęt komputerowy
Rodzajkomputery stacjonarne
Markainne
Uszkodzonenie
Stanużywane
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriasprzęt komputerowy
Rodzajkomputery stacjonarne
Uszkodzonenie
MarkaDell
Stanużywane
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriasprzęt komputerowy
Uszkodzonenie
Rodzajdrukarki i skanery
MarkaHP
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriasprzęt komputerowy
Rodzajkomputery stacjonarne
MarkaDell
Uszkodzonenie
Stanużywane
Link do E-LicytacjiPrzejdź
Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót