Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stargardzie

Maciej Kołodziej

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 93,  Stargard,   73-110 Stargard

tel. 913910265 / fax. 913910265

Sygnatura: KM 704/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV
w Stargardzie na podstawie art. 986
4§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 13 czerwca 2024r.
o godz. 12:00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 294/2 położona w miejscowości Kania 5, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzieprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00010149/2. Właścicielem nieruchomości jest Eugeniusz Woźniak.

Opis nieruchomości:

Działka nr ew. 294/2 o powierzchni 13.300 m2. Symbol użytku: RIVa o powierzchni 1,0701 ha , Br-RIVa
o powierzchni 0,1973 ha, RIVb o powierzchni 0,0626 ha. Teren działki płaski w kształcie zbliżonym do wielokąta. Budynek mieszkalny pow. zab. 76
m2, niewykończony, zamieszkiwany okresowo, nieogrzewany. Budynek w stanie surowym zamkniętym. Stan techniczno-użytkowy pogorszony.Budynek gospodarczy poniemiecki pow. zab. 209 m2.

Stan techniczno-użytkowy budynku zły.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20 czerwca 2024r. o godzinie 12:00.

Na podstawie art. 9867§ 31 i 5 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.


Suma oszacowania nieruchomości wynosi216.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi162.000,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest21.600,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

W tytule przelewu należy wpisać sygnaturę sprawy oraz nr tel. kontaktowego do licytanta. Aby móc przystąpić do licytacji, każdy licytant musi: 1. posiadać konto na portalu e-licytacje; 2. przystąpić, w charakterze licytanta, do konkretnej licytacji - w terminie takim samym jak termin do wpłaty wadium. Przystąpienie do licytacji po upływie terminu do wpłaty wadium nie jest możliwe! Komornik, po otrzymaniu wadium i uzupełnieniu ewentualnych braków formalnych, dopuści licytanta do licytacji. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej


Kategoriadomy
Rodzaj domuwolnostojący
Pomieszczeniapiwnica, kuchnia
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]76,00
Rok budowy [rok]1970
Liczba pięter w budynku1
Liczba pokoi4
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót