Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

km 373/23

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udział  wynoszącego  1/46  części we współwłasności nieruchomości   KW LD1G/00098464/1 - z którym związane jest prawo do wyłącznego  i nieograniczonego  w czasie  użytkowania i pobierania pożytków z miejsca postojowego nr 9.


  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. Andrzeja Struga 23 lok.1 (tel.42 716-10-39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03 LIPCA 2024r. o godz.13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XI ,     
odbędzie się pierwsza licytacja udział  Tomasza Tomaszewskiego wynoszącego  1/46  części we współwłasności nieruchomości  położonej w 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Józefa Piłsudskiego 16,   dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/00098464/1 - z którym związane jest prawo do wyłącznego  i nieograniczonego  w czasie  użytkowania i pobierania pożytków z miejsca postojowego nr 9 o powierzchni 12,10 m2 oraz związany z udziałem udział wynoszący 108865/454091 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu oraz  udziale ułamkowym  108865/454091 w prawie własności działki gruntu

    Przedmiotem licytacji jest udział  wynoszący   1/46  części we współwłasności nieruchomości  położonej w 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Józefa Piłsudskiego 16,   dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/00098464/1 - z którym związane jest prawo do wyłącznego  i nieograniczonego  w czasie  użytkowania i pobierania pożytków z miejsca postojowego nr 9 o powierzchni 12,10 m2 oraz związany z udziałem udział wynoszący 108865/454091 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu oraz  udziale ułamkowym  108865/454091 w prawie własności działki gruntu.
Na parterze budynku wielomieszkaniowego posadowionego pryz ulicy Piłsudskiego 16 znajduje się hala garażowa z 46 oznaczonymi miejscami  postojowymi. Wjazd do hali garażowej od strony wschodniej z ulicy Piłsudskiego, z poziomu gruntu.
Wrota wjazdowe do hali garażowej automatyczne, podnoszone, sterowane pilotami.
Pomieszczenie hali garażowej o wysokości  2,53 m. Posadzka gładka, z gładzią cementowo - kompozytową, z ciągiem odwodnienia w osi drogi wewnętrznej. Strop wsparty na ścianach nośnych i słupach żelbetowych. Hala oświetlona lampami jarzeniowymi i ogrzewana. Ściany z tynkami wapiennymi, malowane na biało farbami emulsyjnymi. Miejsca postojowe otwarte, wydzielone malowanymi pasami i oznakowane.

Suma oszacowania poyzej oznaczonego udziału w nieruchomości wynosi 34 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    25 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 460,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996  nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6  ( I Co 1560/23)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
 Michał Durański

Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót