Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Paulina Tybor
Kancelaria Komornicza nr XXII w Krakowie
30-518 Kraków, ul.  Rynek Podgórski 12/35
tel.: 798998638 | email: krakow.tybor@komornik.pl | www.komornikkrakowpodgorze.pl
konto: Alior Bank S.A.  62 2490 0005 0000 4500 2005 7407

Kraków, dnia 06.05.2024

Sygn. akt: GKM 10/23, KM 370/23, KM 428/23
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Paulina Tybor Kancelaria Komornicza nr XXII w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 952 kpc oraz art. 986 ze zn. 4 kpc, że w dniu 11.07.2024r. o godz. 12:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona


PIERWSZA  LICYTACJA


nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze  KW nr KR1P/00499263/0, stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny nr L2, położony w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 65. Lokal położony na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, jednak wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z poziomu ul. Zamoyskiego. Lokal składa się pomieszczenia usługowego oraz WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 13,30 m2 .   Z własnością lokalu związany jest  udział w wysokości 1330/68920 części nieruchomości  wspólnej KW KR1P/00240143/3.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 04.07.2024r. o godz. 12:00 i zakończy w dniu 11.07.2024r. o godz. 12:00. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165 168,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  123 876,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości  16 516,80 zł  tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej  na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Pauliny Tybor nr 62 2490 0005 0000 4500 2005 7407  Alior Bank S.A. podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Nieruchomość można oglądać w dniu 27.06.2024r. w godzinach od 11:00 do 11:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 

Kategorialokale użytkowe
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]13,30
Rok budowy [rok]2013
Liczba pięter w budynku6
Piętro2
PomieszczeniaWC, pomieszczenie gospodarcze
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót