Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. (012) 272-11-37 / fax. (012) 272-11-37

Sygnatura: KM 1824/21 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2024 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice, odbędzie się pierwsza licytacja:


- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Maciejowski Marek, położonej przy Krzczonów 527,Krzczonów, 32-435 Tokarnia, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00047865/3.
Opis nieruchomości:
1/2 udziału nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 5974 o pow. 0,1500 HA oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 6506 o pow. 0,0500 HA oraz działki ewidencyjnej nr 9407 o pow. 0, 2229 HA ( istnieje rozbieżność z księgą wieczystą , gdyż w księdze wieczystej widnieje wpis o powierzchni 0,2067 ha , a winno być 0,2229 HA, a to zgodnie z wykazem synchronizacyjnym sporządzonym przez biegłego sądowego geodetę mgr inż. Michała Woźniczka ) , położonej w Krzczonowie, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1Y/00047865/3. Obszar całej nieruchomości wynosi: 0,4067 ha. podany w księdze wieczystej .Trzy działki ewidencyjne o nr 5974, nr 6506 oraz nr 9407 wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości nie stanowią funkcjonalnej całości, ich otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty niezabudowane częściowo użytkowane rolniczo oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. W obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tokarnia – obszar A - uchwałą nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 stycznia 2020 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze: Działka 5974 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, Działka w niewielkiej części w północno wschodnim narożniku znajduje się w strefie technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV. Teren w granicach działki o lekkim nachyleniu, ogrodzony z bramą dwuskrzydłową oraz furtką. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz wiata gospodarcza. Działka zagospodarowana, podjazd oraz opaska wyłożone kostką, południowa część działki zagospodarowana jako teren wypoczynkowy z altaną, placem zabaw oraz warzywnikiem, kolejno odgrodzoną część działki stanowi teren biologicznie czynny porośnięty roślinnością trawiastą z pojedynczymi krzewami. Działka posiada uzbrojenie w sieć: wodociągowa z ujęcia lokalnego, gazową, elektroenergetyczną, na działce projektowana jest również kanalizacja sanitarna. Budynek mieszkalny jednorodzinny, oznaczony numerem porządkowym 527, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem na cele mieszkaniowe z dobudowanym garażem z boku budynku. - Na parterze zlokalizowano salon, kuchnię, pokój, korytarz ze schodami drewnianymi, łazienkę, WC, pralnię, pomieszczenie gospodarcze, wiatrołap, kotłownię oraz siłownię – powierzchnia użytkowa 111,09 m2. - Na poddaszu znajduje się łazienka, cztery pokoje, garderoba oraz korytarz - powierzchnia użytkowa 82,63 m2. Powierzchnia zabudowy z dokumentów: 152,00 m2. Powierzchnia użytkowa (wg projektu): 189,20 m2 (w tym garaż 16,4 m2) . Powierzchnia użytkowa z pomiaru: 193,72 m2. Stan techniczny budynku nie wykazuje większego zużycia. Wiata gospodarcza o konstrukcji drewnianej, obudowana płytami OSB i od zewnątrz wykończona tynkiem. Posiada trzy bramy garażowe, segmentowe

Suma oszacowania wynosi 445 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 44 570,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Maciejowski Marek, położonej przy Krzczonów 527,Krzczonów, 32-435 Tokarnia, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00047865/3.
Opis nieruchomości:
Działka 9407 – tereny zieleni nieurządzonej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w niewielkiej części. Teren w granicach działki o średnim nachyleniu, zadrzewiony i zakrzewiony. Otoczenie bezpośrednie nieruchomości stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione. Działka nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika w 1/2 części udziału w nieruchomości : Maciejowski Marek i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KW KR1Y/00047865/3 .

Suma oszacowania wynosi 3 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 370,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Maciejowski Marek, położonej przy Krzczonów 527,Krzczonów, 32-435 Tokarnia, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/00047865/3.
Opis nieruchomości:
Działka 6506 – tereny zieleni nieurządzonej. Teren w granicach działki o lekkim nachyleniu, zadrzewiony i zakrzewiony. Otoczenie bezpośrednie nieruchomości stanowią grunty niezabudowane oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. Działka nie posiada dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika w 1/2 części udziału w nieruchomości : Maciejowski Marek i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KW KR1Y/00047865/3 .

Suma oszacowania wynosi 8 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 562,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 875,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP O/MYŚLENICE 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka


Kategoriainne
Kategoriainne
Kategoriainne

Powrót