Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kole

Barbara Majewska-Murakowska

Kancelaria Komornicza, Włocławska 3,  Koło ,   62-600 Koło

tel. 63 27 24 699 / fax. 

Sygnatura: Km 929/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 929/23 w dniu 06-09-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, sala 22, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której właścicielami są  Ireneusz Dudziński, Edyta Dudzińska  położonej przy  ,Augustynów, Lutomirów,  62-660 Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Włocławska 4, Koło, 62-600 Koło)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00057887/6.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja następujących działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości należącej do dłużników: Ireneusz Dudziński, Edyta Dudzińska, położonej: Augustynów, Lutomirów, gm. Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00057887/6: 1) działki nr 255, o powierzchni 0,18 ha (grunt klasy PsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie Suma oszacowania wynosi 2 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 250,00 zł. 2) działki nr 256, o powierzchni 0,41 ha (grunt klasy PsIV, PsV, PsVI, LsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 6 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 610,00 zł. 3) działki nr 316, o powierzchni 0,09 ha (grunt klasy RVI), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 1 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110,00 zł. 4) działki nr 317, o powierzchni 0,51 ha, stanowiącej grunty leśne klasy LsV, położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 26 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 680,00 zł. 5) działki nr 318, o powierzchni 0,33 ha (grunt klasy PsV, LsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 4 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 470,00 zł. 6) działki nr 325, o powierzchni 0,05 ha (grunt klasy RV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60,00 zł. 7) działki nr 326, o powierzchni 0,32 ha, stanowiącej grunty leśne klasy N, LsV, PsIV, RVI, położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 11 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 475,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 130,00 zł. 8) działki nr 327, o powierzchni 0,07 ha (grunt klasy LsV, RV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 1 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120,00 zł. 9) działki nr 385, 386, o powierzchni 3,33 ha (grunt klasy PsV, RV, RVI, LsVI, LsV), położonej w Augustynowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 103 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 350,00 zł. 10) działki nr 56/2 o powierzchni 0,33 ha, stanowiącej grunty leśne klasy: LsVI, RVI, położonej w Lutomirowie, gm. Dąbie. Suma oszacowania wynosi 10 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 050,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 168 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 830,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Kole ul. Włocławska 4, 62-600  Koło. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP KOŁO 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Barbara Majewska-Murakowska


Kategoriainne

Powrót