Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Obwieszczenia o licytacjach - inne

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miasto (Województwo) Cena wywołania Elektroniczna licytacja
401
28.02.2024
(
Data zakończenia
06.03.2024)
I e-licytacja nieruchomości o charakterze hotelowo-gastronomicznej
Sulęcin
(lubuskie)
1 713 750,00 zł
Więcej
402
brak zdjęcia
12.03.2024
O B W I E S Z C Z E N I E Katarzyna Glanc Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejon ... Rozwiń nazwę
O B W I E S Z C Z E N I E Katarzyna Glanc Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcina Musiała Kancelaria Komornicza nr V w Chrzanowie zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu 12.03.2024r. o godz. 14:45 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, al. Henryka 23, sali numer 3, odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym oraz urządzeniami placów manewrowych złożonej z działek o numerach 3102/125, 3102/127, 3102/132, 3102/166, 3102/167 o łącznej powierzchni 1,3683 ha położonych w Chrzanowie przy ul. Polnej 33, stanowiących własność Gminy Chrzanów w użytkowaniu wieczystym dłużnej spółki Frantom Budownictwo Sp. z o. o. Spółka komandytowa oraz budynki i budowle stanowiące odrębne nieruchomości. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Sądu Rejonowego w Chrzanowie o nr KR1C/00063663/6. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 2 575 358,01 zł. brutto Cena wywołania wynosi (dwie trzecie oszacowania) tj. 1 716 905,34 zł. brutto Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie 257 535,80 zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Komornika - 47102024980000850204442612 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu) lub przekazem pocztowym. W przypadku wpłacenie rękojmi za pośrednictwem przekazu pocztowego, jej złożenie następuje w chwili doręczenia Komornikowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie. Jednocześnie Komornik informuje, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa nie pokrytej w cenie wywołania. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Chrzanowie do Wydziału I Cywilnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Kurator Kancelarii Komornik Sądowy Katarzyna Glanc Zwiń nazwę
Chrzanów
(małopolskie)
1 716 905,34 zł
Więcej
403
brak zdjęcia
01.03.2024
Nieruchomość położona w Krobi i Żychlewie, gmina Krobia, powiat gostyński, dla której Sąd Rejonowy w ... Rozwiń nazwę
Nieruchomość położona w Krobi i Żychlewie, gmina Krobia, powiat gostyński, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1Y/00000640/8. Jest to nieruchomość gruntowa, częściowo zabudowana oraz rolna o łącznej powierzchni 4.9906ha. Nieruchomość składa się z działek nr: - 1699/2 o powierzchni 0,1192ha, 1699/4 o powierzchni 0,1301ha, 1706 o powierzchni 0,2100ha, 1707 o powierzchni 0,2100ha położonych w Krobi - 617 o powierzchni 0,6909ha, 618 o powierzchni 0,6900ha położonych w Żychlewie - 141 o powierzchni 1,0131ha, 142 o powierzchni 0,7473ha, 1700 o powierzchni 1,1800ha położonych w Krobi. Adres działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym to ul. Adama Mickiewicza 20, 63-840 Krobia. Działki zabudowane oznaczone są numerami 1699/2 i 1699/4. Na ww. działkach zlokalizowane są zabudowania: budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 105,70 m2 (działka nr 1699/4), budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 125,17 m2 (działka nr 1699/4), stodoła z częścią inwentarską i garażami o powierzchni użytkowej 230,89 m2 (działka nr 1699/4), szopa (działka nr 1699/4), budynek inwentarski o powierzchni użytkowej 1124,61 m2 (działka nr 1699/2). Do budynku mieszkalnego doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna indywidualna do własnego zbiornika bezodpływowego. Pozostałe działki (141, 142, 1700, 1706, 1707, 617, 618) stanowią nieruchomości rolne (grunty orne o powierzchni 3,5051ha oraz grunty pod rowami o powierzchni 0,0120ha - działki nr 1706, 1707, część działek nr 141, 142 i 1700 oraz działki nr 617 i 618) oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane o powierzchni 1,2242ha (część działek: nr 141 o powierzchni 5265,00 m2, 142 o powierzchni 3717,00 m2 oraz 1700 o powierzchni 3260,00 m2). Zwiń nazwę
Krobia, Żychlewo
(wielkopolskie)
1 719 381,00 zł
Więcej
404
29.02.2024
nieruchomość
Osieck
(mazowieckie)
1 742 488,11 zł
Więcej
405
10.04.2024
(
Data zakończenia
17.04.2024)
nieruchomość
Szczawno Zdrój
(dolnośląskie)
1 751 827,50 zł
Więcej
406
brak zdjęcia
11.03.2024
Działka nr 2026 o powierzchni 2,1504 ha
Łabunie
(lubelskie)
1 783 500,00 zł
Więcej
407
28.02.2024
(
Data zakończenia
06.03.2024)
nieruch.grunt.zabud.
Jabłonna
(mazowieckie)
1 813 275,00 zł
Więcej
408
brak zdjęcia
07.03.2024
nieruchomości
Skarbimierz-Osiedle
(opolskie)
1 818 750,00 zł
Więcej
409
brak zdjęcia
11.04.2024
Wieczyste użytkowanie nieruchomości należącej do dłużnika: Milionowa Residence Sp. z o.o z siedz ... Rozwiń nazwę
Wieczyste użytkowanie nieruchomości należącej do dłużnika: Milionowa Residence Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie położonej: 90-361 Łódź, Piotrkowska 276, dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00289095/5 Zwiń nazwę
Łódź
(łódzkie)
1 847 460,00 zł
Więcej
410
brak zdjęcia
03.04.2024
nieruchomość gruntowa zabudowana min. budynkiem stróżówki, dworu, spichlerza, stodoły, oficyny, bud. ... Rozwiń nazwę
nieruchomość gruntowa zabudowana min. budynkiem stróżówki, dworu, spichlerza, stodoły, oficyny, bud. inwentarskiego, bud. garażowego, szopogarażu, stajnią, chlewnią, magazynem, bud. inwentarskim - oznaczona jako działki ewidencyjne nr 1633, 1634, 1635/2, 1636, 1637, 1638, 1639/5, 1639/25, 1640 o łącznej powierzchni 26,57 ha zabudowane położona w msc. Kurowice, gm. sabnie, pow. sokołowski, woj. mazowieckie posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim nr KW SI1P/00035697/4, Zwiń nazwę
Kurowice
(mazowieckie)
1 857 202,50 zł
Więcej
411
04.04.2024
nieruchomość
Jawczyce
(mazowieckie)
1 858 125,00 zł
Więcej
412
17.04.2024
hale budynki
Koszalin
(zachodniopomorskie)
1 934 760,00 zł
Więcej
413
10.04.2024
Nieruchomość gruntowa KR1P/00552896/6 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w stanie suro ... Rozwiń nazwę
Nieruchomość gruntowa KR1P/00552896/6 zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w stanie surowym Zwiń nazwę
Kraków
(małopolskie)
1 963 266,66 zł
Więcej
414
brak zdjęcia
06.03.2024
działka nr 2898/1 o powierzchni 1 200 m2 - zabudowana murowanym budynkiem o funkcji biurowej, zaadap ... Rozwiń nazwę
działka nr 2898/1 o powierzchni 1 200 m2 - zabudowana murowanym budynkiem o funkcji biurowej, zaadaptowany z budynku mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 399,15 m2 oraz murowanym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 102,58 m2 oraz działka nr 2899/1 o powierzchni 100 m2 - niezabudowana Zwiń nazwę
Wola Rzędzińska, gm.Tarnów
(małopolskie)
1 981 842,73 zł
Więcej
415
13.03.2024
Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskie, sk ... Rozwiń nazwę
Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. małopolskie, składająca się z działek ew. 9995/15, 9995/17, 9996, 9997/1, 9997/2, 9997/3, 9998/16 i 12624/12, zabudowana budynkiem o funkcji usługowej, który obecnie adaptowany jest na cele pensjonatowe. Przedmiotowe działki nie są objęte ustaleniami obowiązującego MPZP, objęte są SUiKZP i znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej, strefy U3 (tj. z wiodącymi usługami kultury, handlu i gastronomii) oraz we wschodniej części w terenach zalewowych. Nieruchomość objęta KW NS1Z/00003831/3 stanowi kompleks działek o nieregularnym kształcie, zbliżonym do odwróconej litery „L”, od strony zachodniej graniczący z działkami, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Od strony południowej i północnej kompleks graniczy z działkami zabudowanymi, natomiast od strony wschodniej- z pasem nadbrzeżnym rz. Biały Dunajec. W zasadniczej części kompleksu posadowiony jest budynek domu weselnego Stara Piekarnia – obecnie poddawanego adaptacji na cele pensjonatowe. Budynek trzykondygnacyjny (piętrowy z poddaszem użytkowym), zachodnią ścianą przylegający do części mieszkalnej. Budynek niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem wielospadowym krytym blachodachówką. W ramach prowadzonej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania w przedmiotowej części budynku mają powstać 32 apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym. Na dzień wizji lokalnej budynek w trakcie prac adaptacyjnych. Kondygnacja II piętra (III poziomu) w całości wykończona, z urządzonymi pokojami, na parterze pozostałości poprzedniej instalacji co-cw dla poszczególnych apartamentów, częściowo wymurowane ściany działowe. Na poddaszu (I piętro) wykonane nacięcia wylewki celem wmurowania ścian na stropie. Powierzchnia użytkowa części pensjonatowej poddawanej adaptacji wynosi 744,29 mkw (od powierzchni całego budynku po adaptacji odjęto powierzchnie użytkowe pomieszczeń znajdujących się obecnie w części mieszkalnej, która zgodnie z projektem wynosi 219,01mkw). Nieruchomość objęta KW NS1Z/00003831/3 nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej, Dojazd odbywa się po po działce ewid. nr 9998/16 oraz po działce ewid. 9998/15. Sąsiednia nieruchomość objęta KW NS1Z/00011761/0 nie jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz szacowanego kompleksu działek. Nieruchomość położone są w obszarze koncentracji zabudowy mieszkalnej i pensjonatowej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna z pokojami gościnnymi, pensjonaty, hotele, nowe inwestycje, lokalny handel i usługi. W niedalekim sąsiedztwie DK „Zakopianka”, szkoła, rz. Biały Dunajec. Uzbrojenie: sieć teletechniczna, sieć kanalizacji gminna. Na dzień sporządzenia operatu szacunkowego przedmiotowa nieruchomość nie posiada przyłączy mediów oraz nie została ustanowiona żadna służebność mediów z nieruchomości sąsiednich. Zwiń nazwę
Biały Dunajec
(małopolskie)
2 046 723,75 zł
Więcej
416
01.03.2024
nieruchomość
Bielsko-Biała
(śląskie)
2 059 500,00 zł
Więcej
417
brak zdjęcia
25.03.2024
nieruchomość
Dłużyna Dolna
(dolnośląskie)
2 095 838,00 zł
Więcej
418
brak zdjęcia
04.03.2024
działka 0,4738 ha z rozpoczętą budową bloków mieszkalnych
Kcynia
(kujawsko-pomorskie)
2 218 920,00 zł
Więcej
419
brak zdjęcia
12.03.2024
użytkowanie wieczyste
Środa Wielkopolska
(wielkopolskie)
2 390 197,50 zł
Więcej
420
12.03.2024
(
Data zakończenia
19.03.2024)
nieruchomość gruntowa zabudowana LD1Y/00059561/1
Miejscowość Lubień, gmina Łęczyca
(łódzkie)
2 434 866,67 zł
Więcej

Obwieszczenia koloru żółtego oznaczają prowadzenie egzekucji w trybie uproszczonym.

 
<< < Poprzednia Następna > >>
Stron 21 z 22