Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Bartosz Kramer


Kancelaria Komornicza, Grunwaldzka 517C, Plewiska, 62-064 Plewiska

tel. 0-72-311-30-07 / fax.

Sygnatura: Km 284/18 i inne


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Kramer podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2021 o godz. 10:00 pod adresem: Świętego Marcina 2/1, 64-300 Bukowiec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołania
1HONDA CIVIC r.prod. 2004, poj.1396, moc 66 nr rej. PNT00439, VIN SHHEP13504U206552112 000,00 zł9 000,00 zł

*) cena za sztukę


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię można uiścić na konto komornika (wpływ na konto najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tytułem należy wpisać właściwą sygn. akt KM oraz informcje, iż wpłata stanowi rękojmię): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 04 10204027 0000 1202 1358 3655.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Bartosz Kramer