Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Łukasz Krystek

Kancelaria Komornicza, Reymonta 6B,  Legionowo,   05-120 Legionowo

tel. 22 295 15 92 / fax. 22 295 11 87

Sygnatura: Km 1090/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Legionowie Łukasz Krystek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo, pokój 7,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest Marzena Skłodowska   położonej przy  Hubala 4/15, 05-120 Legionowo , dla której  Centralna Informacja o Zastawach Rejestr. KRS oraz Nowych Ksiąg Wieczystych CBDEKW  (adres: ul. Czerniakowska 100, Warszawa,  00-454 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze brak kw, wpisanego do rejestru lokali własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie pod numerem  C-12382 (adres spółdzielni: ul. Jagiellońska 11, Legionowo, 05-120 Legionowo).
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, położonym pod adresem 05-120 Legionowo ul. Hubala 4 m. 15. Lokal o powierzchni 63,5 m kw. składający się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC. Lokal został przebudowany i faktycznie połączono jeden pokój z pomieszczeniem kuchennym. Drzwi wejściowe do lokalu nowego typu, stolarka okienna starego typu, drzwi wewnętrzne starego typu, ściany i sufity w niektórych pomieszczeniach obłożone boazerią. Zabudowa pawlaczami w przedpokoju. Na podłogach płytki ceramiczne oraz mozaika parkietowa w złym stanie. Niektóre ściany malowane, do renowacji. W łazience i WC ściany pokryte płytkami ceramicznymi. Grzejniki starego typu. Sufity malowane i pokryte boazerią, w części konstrukcja karton-gips. Stan lokalu uznano jako zły - do renowacji. Lokal położony jest na II piętrze w drugiej klatce schodowej. Budynek w którym znajduje się lokal jest sześciokondygnacyjny, wybudowany w 1977 roku w technologii "szczecińskiej" Stan budynku bardzo dobry, po remoncie elewacji. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku to zabudowa miejska wielorodzinna i usługowa.

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. O. w Warszawie 63 1240 6087 1111 0010 5170 5672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120  Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Krystek