Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Brodnicy

Damian Stachowski

Kancelaria Komornicza, Kamionka 16,  Brodnica,   87-300 Brodnica

tel. 056 649 86 86 / fax. 056 649 86 86

Sygnatura: Km 183/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 183/22 w dniu: 28.06.2024 o godzinie: 12:30 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- lokalu mieszkalnego położonego przy  ul. Mazurska 18/3, 87-300 Brodnica, dla którego Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/00044438/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na I piętrze trzykondygnacyjnego (+ 1 kondygnacja podziemna), wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 1948 r. posadowionego na dz. nr 685 o pow. 0,0401 ha. Na parterze budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne oraz 2 lokale użytkowe. Na I piętrze budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne, a na II piętrze budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,40 m2. Do lokalu przynależy także piwnica o powierzchni użytkowej 18,50 m2. Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (1 piec na paliwo stałe na wszystkie mieszkania, który znajduje się w piwnicy). Układ funkcjonalny określono jako korzystny. Niniejszy lokal jest funkcjonalnie połączony z lokalem mieszkalnym nr 4, który jest przedmiotem odrębnej licytacji - wykuty otwór drzwiowy pomiędzy lokalami. Standard wykończenia określono jako średni. Elementy wykończenia lokalu: podłogi obłożone panelami podłogowymi, a w łazience płytkami ceramicznymi; ściany w pokojach gładzone, malowane, w przedpokoju częściowo malowane, a częściowo tapetowane, zaś w łazience do połowy wysokości obłożone płytkami ceramicznymi, a od połowy wysokości malowane; w łazience misa wc, umywalka, prysznic; stolarka okienna PCV; grzejniki metalowe, parapety z konglomeratu.


Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 14 000,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 



Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  05.07.2024 o godzinie: 12:30. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.




Komornik Sądowy

Damian Stachowski