Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Andrzej Tatarewicz
87-632 Czernikowo,   Osówka 36 
Anna Tatarewicz
87-100 Toruń,   ul.Ligi Polskiej 3 A/52 


 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-12-2020 o godz. 10:00 w: Toruniu, ul. Ligi Polskiej 3 A/52  zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
87-100 Toruń, Ligi Polskiej 3a/52,
dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW 85131/6 [NKW: TO1T/00085131/6].


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
  Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski


Pouczenie:


Na czynności Komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez Komornika dokonania czynności, Skargę rozpoznaje Sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.
Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usuniecia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraqz na uiszczenie przez Komornika podatku od towarów i usług.
Skargę może złozyć strona lub inna osoba, której prawazostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
Skarga na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynnosć, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
Skarga moze być wniesiona na urzędowym formularzu.
Komornik doręcza urzędowy formularz skargi skargi dłuznikowi przy pierwszej czynności  egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynnosci dokonywanej poza kancelarią, chyba ze czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.
Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia  dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; 
w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrozone, a w braku zawiadomienia- od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego Sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych. których uwzględnienie skargi dotyczy.
W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, Sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, moze go obciażyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie stronom oraz Komornikowi.