Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Andrzej Czosnyka
Kancelaria Komornicza nr I w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul.  Tuchowska 20
tel.: 0-14 627 56 68, fax: 0-14 627 56 68, tel kom: 664-308-369 www.czosnyka-komornik.pl
email: tarnow1@komornik.pl
konto: Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447
w odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 4776/20, Km 4865/20
Tarnów, dnia 22.10.2020r.
*4020102200068*


O B W I E S Z C Z E N I E


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka  zawiadamia, że  przystąpi w dniu  30 listopada o godz: 11:30 do opisu i oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanego jako działka nr 358/1 o powierzchni 0,4907 ha - obręb: 0199
położonego w miejscowości:
Tarnów
posiadającego  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00160050/0
Czynność odbędzie się w miejscu położenia w/w prawa.

O terminie ukończenia i podpisania protokołu opisu i oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącego własność dłużnika strony i uczestnicy postępowania zostaną poinformowani odrębnymi pismami. Obwieszczenie o ukończeniu i podpisaniu protokołu opisu i oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ukaże się w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej stosownie do art. 945 § 2 kpc.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do w/w prawa i przedmiotów razem z nim zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Na zlecenie Komornika
Asesor Komorniczy
Artur Maziarz
Na zlecenie Komornika
Asesor Komorniczy
Anna Molczyk

Komornik Sądowy
Andrzej Czosnyka
POUCZENIE:    
Termin zaskarżenia opisu i oszacowania nieruchomości wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia tj. podpisania protokołu opisu i oszacowania nieruchomości. (art. 950 kpc). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).