Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus
 na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2023 r. o godz. 11:00 pod adresem:
63-900 Rawicz, Sarnowa 
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania  udziału wynoszącego 3/8 części nieruchomości  zabudowanej
  stanowiącej 
 prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 370 identyfikator działki 302205 4.0002.370 położona w Sarnowie stanowiąca B- tereny mieszkaniowe  o pow. 0,0560ha  położonej 
  pod adresem: 63-900 Rawicz, Sarnowa, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1R/00027713/1     

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik zastrzega możliwość opóźnienia czynności opisu i oszacowania do 2 godzin.

UWAGA!
Z czynności opisu i oszacowania nieruchomości zostanie sporządzony Protokół, którego zamknięcie nastąpi po sporządzeniu operatu szacunkowego ww. nieruchomości przez biegłego. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 25-04-2023. O terminie zamknięcia protokołu strony i uczestnicy postępowania zostaną zawiadomieni odrębnym obwieszczeniem.

 Komornik Sądowy 
Mikołaj Kobus  

pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).  Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.
Art. 950.kpc Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Art. 951.kpc Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.